EGE ÜNİVERSİTESİ

Konutlar Şube Müdürlüğü

Genel Tanıtım

 

Konutlar Şube Müdürlüğü; Kamu Konutları Yönetmeliği 1. Maddesi ve Ege Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi gereğince Ege Üniversitesi Konutlarının kuruluş personeline; tahsis şekli, oturma süresi, tahliye, kira, bakım ve onarım ile yönetimine ait usul, esas ve koşullar ile uygulamaya ilişkin diğer konuları 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu Esasları kapsamında düzenlemektir.

 

Üniversitemiz Lojmanları toplam 146 adet konuttan oluşmaktadır. Bu konutları tiplerine göre 4’ e ayırabiliriz:

 

1) A tipi konutlar, 165 m² olup, 3 oda ve 1 salondan meydana gelmektedir. Bu tipte toplam 18 adet lojman bulunmaktadır.

 

2 ) D tipi konutlar, 130 m² olup, 3 oda ve 1 salondan meydana gelmektedir. Bu tipte toplam 32 adet lojman bulunmaktadır.

 

3 ) B tipi konutlar, 102 m² olup, 2 oda ve 1 salondan meydana gelmektedir. Bu tipte toplam 48 adet lojman bulunmaktadır.

 

4) C tipi konutlar kendi arasında ikiye ayrılır:
C/ÜST tipi konutlar, 62 m² olup, 1 oda ve 1 salondan meydana gelmektedir. Bu tipte toplam 24 adet lojman bulunmaktadır.
C/ALT tipi konutlar, 51 m² olup, 1 oda ve 1 salondan meydana gelmektedir. Bu tipte toplam 24 adet lojman bulunmaktadır.

 

2946 sayılı kanunun verdiği yetki ile kurulan Lojman Tahsis Komisyonu, bir başkan ve iki üyeden oluşmaktadır. Lojman Tahsis Komisyonu’ nun aldığı kararları Konutlar Şube Müdürlüğü takip eder ve uygulanmasını sağlar. Konutlar Şube Müdürlüğü, Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışmaktadır.