EGE ÜNİVERSİTESİ

Konutlar Şube Müdürlüğü

LOJMAN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular 16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında mesai günlerinde saat 17.00'a kadar Konutlar Şube Müdürlüğü'ne şahsen yapılabilir.

Şahsen yapılmayan, eksik evraklı ve EDYS üzerinden yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

 

1.Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ( bağlı bulunulan birimden ya da aşağıdaki bağlantıdan belgenin boş hali indirilebilir. )

2.Hizmet Belgesi (bağlı bulunulan birimden ya da aşağıdaki bağlantıdan belgenin boş hali indirilebilir.)

3.Başvuruda bulunanın aylık ve özlük hakları dışındaki gelir/gelirlerine ilişkin belge (döner sermaye, kira vb.)

4.Birlikte oturacağı kişilere ait (geliri olanların) gelir belgesi (maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı, konut kirası, vergi levhası vb.)

5.Eş çalışmıyor ise çalışmadığına dair belge (SGK’dan ya da E-Devlet ten alınabilir)

6.Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertleri varsa (puanlamada dikkate alınabilmesi için) mahkemeden alınan bakmakla yükümlü olduğuna dair belge

7.Boşanmış ve çocuk sahibi olanların çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu belirtir mahkeme kararı belgesinin fotokopisi

8.Çocuklardan öğrenci olanların okuduğuna dair öğrenim belgesi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisi (E-okul ya da E-devlet’ten alınabilir)

9.Hizmet veya görev tahsisli oturuluyor/oturulmuş ise bu durumu gösterir resmi belge

 

 

Başvurular şahsen Konutlar Şube Müdürlüğü'ne gelerek yapılmaktadır, e-posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

Eksik Belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

 

Kamu Konutlari Tahsis Talep Beyannamesi

İNDİR

Hizmet Belgesi

İNDİR

Kamu Konutlari Yönergesi

İNDİR